Framgia Awesome Academy
Framgia Awesome Academy
Framgia Awesome Academy
Framgia Awesome Academy

Khóa học lập trình Ruby
(Ruby Development)

Đang tiếp nhận đơn đăng ký

Chúng tôi là ai?

Framgia Awesome Academy là một trung tâm đào tạo của công ty Framgia Việt Nam, được hình thành trên cơ sở kế thừa và nhân rộng mô hình đào tạo theo chuẩn Framgia. Awesome Academy mong muốn sẽ trở thành nôi đào tạo và chắp cánh cho sự phát triển toàn diện của các lập trình viên trong tương lai.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo bài bản, được xây dựng theo mô hình Agile

Trực tiếp tham gia

Được trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế, hoạt động theo mô hình virtual company

Hệ thống đào tạo

Hệ thống đào tạo theo chuẩn quốc tế được chứng nhận bởi IC Agile và Ruby Association sau khi hoàn thành khóa học

Môi trường học tập

Môi trường học tập năng động, trẻ trung với cơ sở vật chất hiện đại.

Đội ngũ giảng dạy

Đội ngũ giảng dạy là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Hỗ trợ việc làm

Cam kết hỗ trợ việc làm cho học viên sau khóa học.

Kỹ năng mềm

Học viên được đào tạo để phát triển kỹ năng mềm một cách toàn diện.

Hoạt động ngoại khóa

Tham gia các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn và bổ ích.

Những khóa học mới nhất

Lập trình Ruby

Đang tiếp nhận đơn đăng ký

Ruby on rails

Lập trình PHP

Đang tiếp nhận đơn đăng ký

PHP

Lập trình Java

Đang tiếp nhận đơn đăng ký

Java

Lập trình iOS

Đang tiếp nhận đơn đăng ký

iOS

Lập trình Android

Đang tiếp nhận đơn đăng ký

Android
Xem tất cả

Đội ngũ của chúng tôi

Framgia Awesome Academy là một trung tâm đào tạo của công ty Framgia Việt Nam, được hình thành trên cơ sở kế thừa và nhân rộng mô hình đào tạo theo chuẩn Framgia. Awesome Academy mong muốn sẽ trở thành nôi đào tạo và chắp cánh cho sự phát triển toàn diện của các lập trình viên trong tương lai.