Mai Tuấn Việt Huấn luyện viên Ruby

Máy tính không phải một cô nàng đỏng đảnh. Học Ruby đi, bạn sẽ thấy cô ấy đơn giản đến mức nào!
  • 07/2007 - 05/2009: Web developer - FPT Information System
  • 05/2009 - 03/2013: System developer - FPT Securities
  • 03/2013 - 12/2013: Team lead - Dai Viet Software
  • 01/2014 - 02/2016: R&D Department Manager - Vietnamnet ICom JSC.
  • 02/2016 - hiện tại: Ruby Trainer - Framgia Viet Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Online Offline
Hỗ trợ trực tuyến