Nguyễn Thị Kim Chi Huấn luyện viên Ruby

Hãy theo đuổi đam mê thành công sẽ theo đuổi bạn
  • 06/2013 - 06/2014: Web developer - ezCloud
  • 04/2015 - hiện tại: Ruby Trainer - Framgia Viet Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Online Offline
Hỗ trợ trực tuyến