Lập trình iOS

Thời gian học

Đang tiếp nhận đơn đăng ký

Mở lớp nếu đủ 12 học viên đăng ký

5 HỌC VIÊN ĐÃ GHI DANH

ĐĂNG KÝ NGAY

Nội dung Khóa học Lập trình iOS:

 • Tổng quan và thực hành về GIT
 • Tổng quan về Swift
 • Lập trình IOS chi tiết qua IOS Basic, Advance 1, Advance 2
 • Design parttern MVC, MVVM
 • Apply Reactive Programming

Bạn sẽ làm được gì sau Khóa học Lập trình iOS này?

 • Học viên sẽ được trang bị kiến thức vững chắc để tự thiết kế ra một ứng dụng iOS & tự vận hành, kiếm tiền thông qua AppStore.
 • Nắm được những kiến thức thực tế theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Hoàn toàn đủ khả năng để ứng tuyển vào các vị trí lập trình iOS tại các công ty trong & ngoài nước.
 • Nếu chăm chỉ rèn luyện, bạn sẽ đủ khả năng tự thành lập công ty, hoặc nhóm chuyên nhận dự án iOS từ khách hàng

Khóa học Lập trình iOS sẽ diễn ra trong bao lâu?

Thời gian học tập linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng học: Tổng thời gian đào tạo: 06 tháng Thời lượng: 03 buổi/tuần, 03 tiếng/buổi

 • Ca 1: 08:30 - 11:30
 • Ca 2: 14:00 - 17:00
 • Ca 3: 18:00 - 21:00.

Ai có thể tham gia Khóa học Lập trình iOS?

 • Những bạn chưa có kiến thức chuyên môn có mong muốn và định hướng theo học Lập trình
 • Sinh viên Công nghệ thông tin cần chuẩn hóa và cập nhật kiến thức mới nhất.
 • Người đã và đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin có quan tâm và mong muốn học thêm ngôn ngữ lập trình mới.
Hỗ trợ trực tuyến
Online Offline
Hỗ trợ trực tuyến