Lập trình Web cơ bản

Thời gian học

Đang tiếp nhận đơn đăng ký

Mở lớp nếu đủ 12 học viên đăng ký

50 HỌC VIÊN ĐÃ GHI DANH

ĐĂNG KÝ NGAY

Nội dung khóa học lập trình web cơ bản:

  1. Hello World Design
  2. Simple About Me
  3. PopUp Insight
  4. Data Collector

Bạn sẽ làm được gì sau khóa học lập trình web cơ bản này?

  • Biết cách sử dụng các các thẻ HTML chính để trình bày và thiết kế nội dung Website
  • Chuyển tải một phần nội dung thiết kẽ ờ Bài 1 kết hợp với CSS thiết kế thành nội dung trên trang "Simple-About-Me.html"
  • Sử dụng trang "Simple-About-Me.html" để xử lý thông tin và sự kiện trên Website. Các thành phần trên trang xử lý linh hoạt thông qua Ajax và được máy chủ xử lý và đưa ra kết quả.
  • Học viên hoàn thành sản phẩm bằng cách thu thập thông tin người dùng, đưa ra thống kê.

khóa học lập trình web cơ bản sẽ diễn ra trong bao lâu?

Tổng thời gian đào tạo: 04 buổi Thời gian: Từ 15-17h thứ 3, thứ 5 hàng tuần

Ai có thể tham gia khóa học lập trình web cơ bản?

Tất cả đối tượng : sinh viên, người đã và đang đi làm mong muốn học lập trình, bắt đầu từ con số 0

Học phí khóa học LẬP TRÌNH WEB CƠ BẢN tại Sun* Awesome Academy

Hoàn toàn MIỄN PHÍ cho một khóa học cơ bản (04 buổi) tại Sun* Awesome Academy

Hỗ trợ trực tuyến
Online Offline
Hỗ trợ trực tuyến